{{ 'fb_in_app_browser_popup.desc' | translate }} {{ 'fb_in_app_browser_popup.copy_link' | translate }}

{{ 'in_app_browser_popup.desc' | translate }}

2022 Woo虎公益幸福列車桌曆

活動說明:

【Woo虎幸福公益列車桌曆】

銷售營收20%將捐至張媽媽狗園

*贈品數量有限,售完為止*

--------------------------

本公司保留隨時修改、終止、變更本活動及本辦法之權利。修改後之活動內容或本辦法內容將於本活動網頁更新,恕不另行通知。

如有未盡事宜,本公司保有調整及最終解釋之權利。